Hoe komt u in aanmerking voor een woning?

Ingeschreven staan bij Woningnet

Om voor een woning in de Experimentele Flats in aanmerking te komen, moet u bij WoningNet Utrecht zijn ingeschreven als woningzoekende.

Voldoen aan inkomensgrens

De woningen van de experimentele flats zijn sociale huurwoningen van Portaal. Voor de woningen gelden daarom inkomensgrenzen.

Inschrijven bij de Experimentele Flats

Daarnaast moet het Inschrijfformulier Experimentele Flats ingevuld worden.

Controle

Eenmaal per jaar controleert de bewonerscommissie de inschrijvingen. Dit gebeurt per e-mail vanuit het bovengenoemde e-mailadres. Er zal worden gevraagd of u wilt antwoorden als u nog steeds geïnteresseerd bent. Doet u dit niet, dan worden uw gegevens verwijderd. Let er dus op dat onze e-mails niet in de spam-box verdwijnen!

En dan?

De wachtlijst met inschrijfformulieren wordt beheerd door de bewonerscommissie. De bewoners die in de commissie zitten, krijgen dus inzage in uw gegevens.

Wanneer halbewoners een nieuwe buur gaan kiezen, krijgen zij een geanonimiseerde lijst te zien waar alleen leeftijd, beroep, geslacht en motivatie in staan. Als zij aan de hand van hun profielschets een selectie voor een kandidaat hebben gemaakt, krijgen zij de contactgegevens. De halbewoners nodigen u dus zelf uit voor een kennismaking, als ze u gekozen hebben.

Als jullie het met elkaar kunnen vinden, wordt u bij Portaal voorgedragen als nieuwe huurder. Portaal controleert alle (inkomens)gegevens en wijst de woning definitief toe, als alles goed is. Let op: net als bij andere zelfstandige huurwoningen, vervalt uw inschrijving bij WoningNet.

Zie ook het stappenplan van de Verhuisprocedure.